Edirne İl Kadın Girişimciler Kurulu 8 Mart Kadınlar Gününü Kutladı

Türkiye’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında “Emekçi Kadınlar Günü” olarak [kutlanmaya başlandı. 1975 yılında daha yaygın olarak kutlandı ve sokağa taşındı. “Birleşmiş Milletler Kadınlar On Yılı” programından Türkiye’nin de etkilenmesiyle, 1975 yılında “Türkiye 1975 Kadın Yılı” kongresi yapıldı. 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’nden sonra dört yıl süreyle herhangi bir kutlama yapılmadı. 1984’ten itibaren her yıl çeşitli kadın örgütleri tarafından “Dünya Kadınlar Günü” kutlanmaya başlandı.
Toplumun temeli aileye, ailenin temeli ise kadınların varlığına bağlıdır “Her yönden gelişmiş toplumların arka planına baktığımızda ise, aileyi huzurlu bir şekilde idare etmesini bilen kadınları görmekteyiz. Bütün fedakarlığı ile ailenin temel taşı olan kadınlarımız, huzurlu mutlu ve geleceğinden emin fertler yetiştirmek için olağan üstü gayret göstermektedir. Dolayısıyla kadının olmadığı ya da ihmal edildiği toplumların sağlıklı olması gelişme göstermesi mümkün değildir”.
Tarihin her devrinde Türk kadını, Türk aile ve toplum yapısının en müstesna mevkisinde bulunarak takdir edilecek fedakarlıklar ortaya koymuştur. “Aile ortamında fertlerin rahatı ve huzuru için yorulmadan çalışan kadın, Kurtuluş Savaşı’mızda cephe gerisinin kahramanı oldu. İstiklal Savaşı’nda canını gayretini ortaya koyan kadınlarımız, bu vatan ve millet için canını feda etmeye hazır nesilleri de yetiştirdi. Bu açıdan inancımızın ve kültürümüzün bir gereği olarak kadınlarımız her zaman baş tacıdır”.

“Kadınlarımız yeni gelişen dünyada daha da iyi anlaşılmaktadır. Yapıcı ve düzenleyici bakış açısı ile olaylara bakmayı bilen kadınlarımızın bu topluma hizmetlerini hiç kimse göz ardı etmemelidir. Kadınlarımızı bir takım yanlış ve taraflı algılamalarla mahkum eden anlayıştan kurtarmamız gerekmektedir. Kadınlarımızın önündeki her ne sebeple olursa olsun hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı uygulamalara son vererek onların enerjilerinden faydalanmalıdır.
Kadınlarımızın girişimci olmaları, hayatın her alanında daha fazla rol üstlenmeleri ve destek görmeleri için herkes üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmelidir. Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımızın sorunlarına çözüm bulmak, kadınların sosyal ve ekonomik statüleri ile eğitim seviyelerinin yükseltilmesi, eğitim yoluyla kadınlar arasında kalıcı ekonomik gelişmenin sağlanması, toplumumuzda ve dünyada insan haklarının gözetilmesi ve korunması, kadınların politik ve ekonomik alanlarda daha iyi temsil edilmesi gerekmektedir..
Çoğu zaman kendi önceliklerinden vazgeçerek çocuklarının ya da diğer aile bireylerinin yaşama sımsıkı tutunmaları için var gücüyle çalışan, her türlü fedakarlığı gösteren, yüreği büyük kadınlarımızla ne kadar gurur duysak azdır. Çünkü onlar ailesine, ulusuna ve insanlığa yararlı evlatlar yetiştirme yolunda çaba sarfeden annelerimiz, eşlerimiz kız kardeşlerimiz, kızlarımız, öğretmenlerimizdir,
Edirne İl Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde Edirne’nin diğer Sivil Toplum Örgütlerinin de bulunduğu bir gecede doyasıya eğlenerek “Kadınlar Gününü” kutladılar.