Edirne KGK Başkanı Elmas Aslan AER Toplantısına katıldı

Edirne İl Özel İdaresi’nin üye olduğu Avrupa Bölgeler Asamblesinin ( AER)

Edirne’de düzenlediği etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen çalışma grupları toplantısına Edirne Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elmas Aslan katıldı.

Etkinlikler kapsamında; 02 Nisan 2014 tarihinde üç ana başlık altında düzenlenen çalışma grupları toplantısında ‘Cinsiyet Eşitliği İçin Proaktif Olarak Çalışmalar’ temasının işlendiği Çalıştay da konuşmacı olan Elmas Aslan Kadın girişimcilerin sayısının artması, ekonomik kalkınma kadar, sosyal kalkınma açısından da büyük önem taşımakta olduğunu söyledi. Aslan konuşmasında, Kadınların iş dünyasına girmeleri ve iş sahibi olmaları ne şekilde desteklenebilir ve hangi yollarla teşvik edebilir konularına değindi. Sürdürülebilir büyüme için girişimciliğin önemli olduğunu vurgulayan Aslan, kadınlarımızın bilgi ve tecrübeleriyle dünyaya katacağı, kazandıracağı çok önemli değerler olduğunu söyledi.

Aslan: “Sürdürülebilir büyüme ve kalkınma; girişimciliğin arttırılmasıyla ve kadınların üretime, karar alma mekanizmalarına atılımı ile sağlanabilecektir. Avrupa Birliği de Türk kadınlarının değişimci ruhuyla daha da zenginleşecek, güç kazanacaktır” diye konuştu.

Elmas Aslan, Kadın Girişimciler Kurullarının kuruluş ve amaçlarına da değinerek:

“Kadın Girişimciler Kurulları, Ülkemizdeki kadın girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi ve girişimcilik kültürünün kadınlar arasında gelişmesine öncülük etmek amacını taşımaktadır” dedi. 81 ilde örgütlü olarak çalışan kadın girişimciler kurulu teşkilatının Edirne temsilcileri olarak, Kurul üyeleri ile çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Aslan: “ Edirne Kadın Girişimciler Kurulu önemli misyonlar üstlenmiştir. Amacımız özellikle bayan girişimcilerimizin sayısının artmasına katkıda bulunacak zeminleri oluşturup istifadelerine sunmak “ dedi.

Elmas Aslan konuşmasının ardından Edirne Kadın Girişimciler Kurulu’nun gerçekleştirdiği faaliyetleri ve projeleri bir sunum eşlinde anlattı.

Elmas ASLAN

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu

Edirne İcra Komitesi Başkanı